Positiv förändring, som vi längtat!

Nu kan vi förvänta oss en påverkan som lättar upp lite för oss alla.

Därför att Jupiter, som anses vara den planet ger oss lycka och optimism, positivt flow, utveckling och expansion går nu direkt igen efter att ha varit i retrograd sedan 14 maj.

Jupiter är den allsmäktige guden Zeus inom Grekisk mytologi, och Guru inom Hinduismens Gudar, han är läraren och fadern och förknippas med lycka.

Eftersom att planetariska retrograder alltid bringar utmaningar och stor påverkan. Sedan 14 Maj har vi blivit tvungna att försöka stanna upp och se allt från ett större perspektiv. Vår utmaning har i första hand utmanat oss att bygga en solid grund för dina högsta mål. Så att du kan närma dig dina drömmar. Så denna retrograd kan få oss att göra några ändringar av hur vi väljer att åstadkomma saker, och hur vi vill ha det framåt.


Det känns som att vi har blivit vingklippta och hindrade från att lyfta på många sätt .

Eftersom att under 2020 har vi utsatts för fullt av tester. Som ett resultat har vi blivit utmanade att behålla vår tro och vår inre sanningen vid liv. Så det har varit mer än utmanande, eftersom att Jupiter befinner sig i den tecken som utmanar honom mest och gör honom svagast. Nämligen Stenbocken.


Men i dag, den 12 september kommer det välbehövliga skifte som vi väntat på. Så nu kan vi börja se framåt igen med en förnyad optimism och hopp om på bättre tider.

Annie ♡


Har du tappat hoppet?

Väldigt många av mina kunder som kontaktar mej har just nu tappat gnistan lite grann. De tycker det känns motigt, en del är rädda för att förlora jobb, eller söker jobb i en tid då de flesta företag skär ner istället för expanderar. En del är rädda för att få en depression* eller är på väg in i en.

Men om det bara är en tillfällig svängning, att energin försvunnit lite grann, att det är svårt att se en ljus framtid så sluta inte tro på att saker och ting kommer att förbättras. Vi måste bara tro på möjligheter, när vi har tro på framtiden så sker mirakel, och det sker mirakel varenda dag! Vi måste bara orka lyfta blicken, och bli medveten, men framför allt tro på att det kommer att hända oss!

Efter samtal så har de allra flesta en helt ny synvinkel och ser saker och ting från ett annat perspektiv och oro har byts ut mot hopp.

  • om du känner dej deprimerad så är det bra att försöka bryta det, men man kan behöva hjälp för att klara det. Om du går in på följande test och besvarar de frågorna som finns där så får du ett hum om hur du mår, och tips på vad du kan göra.