När det stämmer..

Alla möten med människor är mer eller mindre laddade. Vissa människor går oss helt förbi, medans andra har en energi som vi direkt responderar till. Vanligast är när vi känner fysiks attraktion, blir kära och attraherade. Eller kanske de människor som vi får en obehaglig känsla av, och att vi inte vill vara nära dem.

EG Översättning: Fysisk attraktion är vanligt, men mental, intellektuell och spirituell kontakt är mer sällsynt.

Men de människor som vi blir mest förbryllade över är när vi helt plötsligt bara känner att man “klickar”. Något som är större än lust /olust.

Vissa kan se de här mötena som själsliga möten. Vilket det absolut kan vara, man kan ha möts i tidigare liv, behöver dock inte vara att man har varit i en kärleksrelation i tidigare liv. Men det kan vara familj, vänner, fiender etc… (har man jobbiga oklara saker från tidigare liv så känner man oftast olust)

Men det kan vara att man även möts på ett mental plan, att man förstår varandra helt och full och passar som handen i handsken. Och även detta behöver inte betyda att man ska leva i en tvåsamhet, kärlekspar, äktenskap etc, det kan vara på ett mycket djupare plan än det, men otroligt viktigt att värda dessa unika människor och möten.

Annie ♡