Styrkan (XI)

Styrkan i tarot är en av de 22 stora arkana-korten i tarotkortleken. Kortet Styrkan visar vanligtvis en kvinna som håller ett lejon under kontroll. Hon har en orosymbol över huvudet och en krans av blommor runt hennes hår.

Utsendet av Styrkan-kortet är levande och dynamiskt. Kvinnan är vanligtvis klädd i ljusa, levande färger som symboliserar energi och vitalitet. Hon utstrålar självsäkerhet och kraft. Kvinnan kan ses som symbolisk för våra inre krafter och självständighet.

Innerbörden av Styrkan-kortet är kopplat till inre styrka, mod och självkontroll. Hon representerar den inre kraften vi har för att kontrollera våra instinkter, övervinna hinder och ta kontroll över våra liv. Kortet talar om att ha förtroende för sig själv och påvisa självkontroll och mod i stunder av svårigheter.

Styrkans kort handlar också om att ha modet att visa sin sårbarhet och hantera sina rädslor. Det betonar behovet av att hitta balans mellan kraft och medkänsla, att använda våra resurser på ett fördelaktigt sätt för att inte skada andra.

Sammanfattningsvis symboliserar Styrkan i tarot både yttre och inre styrka. Det betonar att vi har förmågan att övervinna hinder och kontrollera våra liv genom mod, självkontroll och medkänsla.

Ödeshjulet (X)

Ödeshjulet, även känt som “The Wheel of Fortune” på engelska, är ett av de mest symboliska korten i tarotleken. Det består av en rund skiva eller hjul som innefattar olika symboler och figurer.

Utsendet av Ödeshjulet kan variera något beroende på tarotleken, men vanligtvis avbildas det som ett stort, roterande hjul med åtta eller tolv sektioner. Hjulet är ofta placerat mellan två pelare, och dessa symboliserar de motsatsverkande krafterna i världen, såsom dag och natt, lycka och olycka, framgång och motgång.

På hjulets olika sektioner kan det finnas olika symboler och figurer. Vanliga motiv kan inkludera djur som en orm, en örn, en lejonmask och en tystlåten figur. Dessa symboliserar olika aspekter av livet och världen.

Innerbörden av Ödeshjulet är starkt kopplad till idén om karma och att inget varaktigt varar för evigt. Kortet representerar cykliska förändringar och svängningar i livet. Det kan tolkas som att man befinner sig i en period av förändring eller att man är på vippen till en ny fas i livet.

Ödeshjulet påminner oss om att allt förändras och att ingenting är konstant. Det kan också vara en påminnelse om att man inte kan kontrollera allt som händer och att man bör acceptera det som kommer. Kortet uppmanar oss att vara flexibla och anpassningsbara för att hantera de utmaningar som kan komma vår väg.

Sammanfattningsvis kan man säga att Ödeshjulet i tarot både visuellt och symboliskt representerar de cykliska förändringarna i livet och uppmanar oss att vara öppna för förändring och att anpassa oss till de svängningar som sker i vår tillvaro.

Eremiten (IX)

Utsendet av Eremiten i tarot är vanligtvis en äldre man som står ensam på en bergstopp, klädd i en lång, grå mantel. Han har ett långt skägg och håret i en tofs eller fläta. Han håller i en lanterna framför sig, vars ljus strålar genom mörkret.

Innerbörden av Eremiten är lugn, introspektion och visdom. Symboliskt representerar han sökandet efter sanning, inre insikt och självkännedom. Genom att belysa sin omgivning med sin lanterna symboliserar Eremiten även guidning och vägledning för andra. Han betonar behovet av att vända inåt, att göra reflektion och att hitta svar och lösningar inom oss själva. Eremiten är ofta förknippad med tid för ensamhet och kontemplation, och uppmanar oss att dra oss tillbaka från världen för att hitta vår egen inre sanning och väg.

Eremitens energi ger oss möjlighet att upptäcka vår egen inre kraft, att lyssna på vår intuition och att hitta en inre balans. Han representerar den visdom som kommer med åldern och erfarenheten, och uppmuntrar oss att lyssna på vår inre röst och vara noga med självreflektion. Eremiten kan också peka på behovet av mentor eller vägledning för att navigera genom livets utmaningar och komma närmare vårt sanna jag.

Rättvisan (VIII)

Tarotkortet (8) Rättvisan representerar en kvinna som sitter på en tron. Hon är klädd i kläder som symboliserar rättvisa och balans, vanligtvis en klänning i olika färger. Hon håller oftast ett svärd i ena handen, medan den andra handen är utsträckt och balanserar en våg.

Utsendet på kortet visar en klar och bestämd blick hos kvinnan, vilket symboliserar att hon ser och bedömer situationer med objektivitet och noggrannhet. Hennes kroppsspråk är ofta stabilt och elegant, vilket ger en känsla av trygghet och balans.

Inom tarotsymboliken representerar Rättvisan själva rättvisan och rättvisa bedömningar. Kortet kan indikera att rättvisa eller rättvisa beslut kommer att ske i ens liv. Det kan också tyda på att man behöver balansera olika aspekter av sitt liv eller fatta beslut med integritet och objektivitet.

Innerbörden av detta kort är att vara ärlig, rättvis och balanserad i sitt agerande. Det handlar om att fatta beslut utifrån sanning och integritet snarare än att bli påverkad av känslor eller partiskhet. Det är också en påminnelse om att vara medveten om konsekvenserna av ens handlingar och att vara ansvarig för sina val.

I större sammanhang kan Rättvisan indikera att en rättsprocess eller juridiska frågor kommer att spela en roll i ens liv. Det kan också visa på behovet av att finna balans mellan olika aspekter av ens liv, såsom arbete och familj, eller mellan förnuft och känsla.