Tornet (XVI)

Tornet i tarot är en av de mest intensiva och dynamiska korten i leken. Utsendemässigt på kortet kan man se ett torn som är övergivet och som slås av blixten. Det är en stark och dramatisk bild som utstrålar kaos och förstörelse.

I innerbördet representerar Tornet radikal förändring och obstruktion. Det symboliserar förstörelse av gamla strukturer, illusioner och falska tryggheter. Det kan också indikera att sanningen avslöjas, vilket kan vara skrämmande och chockerande för den som får budskapet.

Tornets budskap är att förändring ibland är nödvändigt för personlig tillväxt och utveckling, även om det kan vara smärtsamt och skakande. Det kan vara en påminnelse om att inte bli alltför fäst vid det förflutna eller att vara för rädd för förändring, eftersom det kan leda till nya möjligheter och ett bättre framtida.

Tornet kan också representera plötsliga förändringar eller kriser som inte kan undvikas. Det kan vara en påminnelse om att vara förberedd och att utveckla inre styrka och motståndskraft för att möta dessa utmaningar.

Sammanfattningsvis kan Tornet i tarot representera dramatiska förändringar och destruktiva händelser, men det kan också ge möjligheter till förnyelse och tillväxt. Det är ett kraftfullt kort som eggar till reflektion och styrka inför oväntade utmaningar i livet.

Djävulen (XV)

Djävulen-kortet i tarot, som vanligtvis numreras 15, har ett starkt och iögonfallande utseende. Det kan skilja sig något mellan olika tarotkortuppsättningar, men det finns några vanliga kännetecken som återkommer.

Utseendemässigt framställs Djävulen oftast som en manlig gestalt eller halvmänniska med en getskalle (bokstavligen en bogsönderskuren getskalle) med stora horn och djurlignande attribut. Han brukar vanligtvis vara naken eller iklädd endast en cape, och det kan finnas symboler av eld eller eldfacklor i bakgrunden. Hans ögon kan vara lysande och intensiva, och han kan ha en öppen mun som om han är beredd att uttala något.

Innerbörden och symbolismen av Djävulen-kortet i tarot är komplex och har flera tolkningar beroende på den kontext det visas i. I allmänhet representerar kortet makt, begär och instinkter. Det kan vara en påminnelse om behovet av att vara medveten om våra mest grundläggande och djupaste begär och hur vi påverkas och påverkar andra genom dem. Det kan också symbolisera beroende, besatthet, materia och vårt förhållande till materiella ägodelar.

Djävulen-kortet i tarot kan också stå för attityder eller situationer av kontroll, manipulation och okunskap. Det kan vara en påminnelse om farorna med att vara fångad i en negativ spiral av våra egna tankar, känslor och handlingar. Det kan också symbolisera den mörka sidan av människans natur och uppmana oss att utforska och försona oss med den för att uppnå personlig tillväxt och frigörelse.

Sammanfattningsvis har Djävulen-kortet i tarot en utseendemässig symbolism som betonar kraft och djurlighet, medan dess innerbörd handlar om makt, begär, beroende, kontroll och vår relation till materiella ägodelar.

Måttfullheten (XIV)

Måttfullheten i tarot representeras av en bild av en figura med en fot i vattnet och en fot på land, som häller vatten från en kopp till en annan. Figuren har en vinge på varje arm och anses vara en symbios av människa och ängel.

Utsendet av Måttfullheten i tarot är harmoniskt och balanserat. Figuren är klädd i vit klädsel, vilket symboliserar renhet och andlighet. Dess vingar representerar förmågan att balansera jordiska och andliga dimensioner.

Innerbörden av Måttfullheten handlar om att hitta harmoni och balans i alla aspekter av livet. Den står för måttlighet, självkontroll och harmonisk samverkan mellan motsatta krafter. Måttfullheten uppmanar till att ha en balanserad inställning till situationer och att undvika extremer.

Den symboliserar också förmågan att integrera motsatser och hitta det perfekta mellanläget. Måttfullheten uppmanar till att vara medveten om konsekvenserna av våra handlingar och att ta välgrundade beslut istället för att agera impulsivt.

Mentalt representerar Måttfullheten harmoni och balans mellan förnuft och känslor. Spirituellt står den för en högre form av medvetande och förmågan att hitta inre frid och själslig utveckling. I relationer symboliserar den att ha en harmonisk interaktion och att vara öppen för nya perspektiv.

Sammanfattningsvis står (14) Måttfullheten i tarot för harmoni, balans och självkontroll. Den uppmanar till att hitta och upprätthålla en balanserad inställning till livet, och att integrera motsatta krafter för att uppnå inre frid och harmoni.

Döden (XIII)

Döden i tarot, även känd som “Döden och Livets hjul”, är en av de mest kända och omskrivna korten i tarotleken. Dess utseende och symbolik förkroppsligar förändring, övergång och transformation.

Utsendet på kortet visar vanligtvis en skeletthäst eller en figurskepnad, ibland med en svart mantel, som rider fram över ett landskap eller förbi människor eller föremål. Kortet kan även visa symboler för förstörelse och avslut, såsom en solnedgång eller en rutten frukt.

Döden i tarot representerar dock inte nödvändigtvis en fysisk död, utan snarare ett slut på något gammalt för att ge plats åt något nytt. Det betonar förändring, omvandling och återfödelse. Det symboliserar att lämna gammalt bagage bakom sig, släppa taget om det som inte längre tjänar oss och öppna sig för nya möjligheter och erfarenheter.

Innerbörden av Döden i tarot handlar om att vara modig nog att möta förändringar och omvälvningar i livet. Det kan vara en påminnelse om att ingenting är evigt och att det är naturligt att saker och ting förändras och utvecklas över tid. Döden är en påminnelse om att vi behöver släppa taget om det som är förbi för att kunna öppna oss för det som väntar oss i framtiden.

Sammanfattningsvis är (13) Döden i tarot ett kort som förmedlar viktiga budskap om förändring, omvandling och övergång. Det symboliserar att släppa taget om det förflutna för att kunna omfamna det nya. Genom att möta förändringar modigt och öppet kan vi uppnå personlig tillväxt och transformation.

Den hängde mannen (XII)

Den hängde mannen är en av de mest ikoniska korten i Tarot-kortleken.

Utsendet av kortet visar en man som hänger upp och ner från ett träd eller en gren. Han är vanligtvis omgiven av en ljus halo som symboliserar upplysning och andlig insikt. Mannens händer är bundna bakom ryggen och hans ben är ofta korsade i en uppochned position. En fot är ofta bunden vid trädet eller grenen, medan den andra foten är böjd i en avslappnad position.

Inre betydelsen av (12) Den hängde mannen är komplex och symbolisk. Kortet representerar vanligtvis situationer där man kan känna sig fast eller begränsad på något sätt. Det kan handla om att behöva släppa taget om kontroll och acceptera det som är utan att kämpa emot. Den hängde mannen uppmanar till att se saker från ett annat perspektiv och att vara villig att offra något för att få andlig insikt och utveckling.

Det kan också betyda att man befinner sig i en period av övergång eller förändring, där man är tvungen att stanna upp och reflektera över livets prioriteringar och värderingar. Kortet belyser behovet av att släppa taget om gamla tankemönster eller vanor som inte längre är användbara eller gynnsamma.

Generellt symboliserar (12) Den hängde mannen en tid av tystnad, självreflektion och acceptans av det som är. Det är ett kort som uppmanar till tålamod, tillit och att vara öppen för nya perspektiv och möjligheter.