Djävulen (XV)

Djävulen-kortet i tarot, som vanligtvis numreras 15, har ett starkt och iögonfallande utseende. Det kan skilja sig något mellan olika tarotkortuppsättningar, men det finns några vanliga kännetecken som återkommer.

Utseendemässigt framställs Djävulen oftast som en manlig gestalt eller halvmänniska med en getskalle (bokstavligen en bogsönderskuren getskalle) med stora horn och djurlignande attribut. Han brukar vanligtvis vara naken eller iklädd endast en cape, och det kan finnas symboler av eld eller eldfacklor i bakgrunden. Hans ögon kan vara lysande och intensiva, och han kan ha en öppen mun som om han är beredd att uttala något.

Innerbörden och symbolismen av Djävulen-kortet i tarot är komplex och har flera tolkningar beroende på den kontext det visas i. I allmänhet representerar kortet makt, begär och instinkter. Det kan vara en påminnelse om behovet av att vara medveten om våra mest grundläggande och djupaste begär och hur vi påverkas och påverkar andra genom dem. Det kan också symbolisera beroende, besatthet, materia och vårt förhållande till materiella ägodelar.

Djävulen-kortet i tarot kan också stå för attityder eller situationer av kontroll, manipulation och okunskap. Det kan vara en påminnelse om farorna med att vara fångad i en negativ spiral av våra egna tankar, känslor och handlingar. Det kan också symbolisera den mörka sidan av människans natur och uppmana oss att utforska och försona oss med den för att uppnå personlig tillväxt och frigörelse.

Sammanfattningsvis har Djävulen-kortet i tarot en utseendemässig symbolism som betonar kraft och djurlighet, medan dess innerbörd handlar om makt, begär, beroende, kontroll och vår relation till materiella ägodelar.