Tornet (XVI)

Tornet i tarot är en av de mest intensiva och dynamiska korten i leken. Utsendemässigt på kortet kan man se ett torn som är övergivet och som slås av blixten. Det är en stark och dramatisk bild som utstrålar kaos och förstörelse.

I innerbördet representerar Tornet radikal förändring och obstruktion. Det symboliserar förstörelse av gamla strukturer, illusioner och falska tryggheter. Det kan också indikera att sanningen avslöjas, vilket kan vara skrämmande och chockerande för den som får budskapet.

Tornets budskap är att förändring ibland är nödvändigt för personlig tillväxt och utveckling, även om det kan vara smärtsamt och skakande. Det kan vara en påminnelse om att inte bli alltför fäst vid det förflutna eller att vara för rädd för förändring, eftersom det kan leda till nya möjligheter och ett bättre framtida.

Tornet kan också representera plötsliga förändringar eller kriser som inte kan undvikas. Det kan vara en påminnelse om att vara förberedd och att utveckla inre styrka och motståndskraft för att möta dessa utmaningar.

Sammanfattningsvis kan Tornet i tarot representera dramatiska förändringar och destruktiva händelser, men det kan också ge möjligheter till förnyelse och tillväxt. Det är ett kraftfullt kort som eggar till reflektion och styrka inför oväntade utmaningar i livet.