Yttersta domen (XX)

Yttersta domen, även känd som den sista domen, är kort nummer 20 i tarotkortleken. Det är ett kraftfullt och symboliskt kort som representerar slutet på en cykel och födelsen av en ny tid.

I utsendet av Yttersta domen ser vi en central figur, ofta föreställd som en ängel eller Kristus, stående på en molnformation och blåsande i en trumpet. Ängeln är omgiven av människor som reser sig upp från sina gravar och är klädda i vitt, vilket symboliserar renhet och förnyelse. Där finns också vatten som representerar emotionell renhet och berg som symboliserar stadighet.

Innerbörden av Yttersta domen handlar om en tid av bedömning och förändring. Det representerar en avgörande punkt då vi står inför våra handlingar och val i livet. Kortet signalerar att det är dags att ta ansvar för våra handlingar och att ställas till svars för dem. Det kan vara en tid av självreflektion och att värdera våra framsteg, våra relationer och vårt självförverkligande.

Yttersta domen innebär också en frigörelse, en möjlighet till förnyelse och en påminnelse om att det finns en större mening med livet. Det är en tid när vi kan släppa taget om det som inte längre tjänar oss och blicka framåt mot en ny framtid och en ny början. Kortet uppmuntrar oss att vara sanna mot oss själva och att göra de nödvändiga förändringarna för att leva mer autentiska och meningsfulla liv.

Sammanfattningsvis representerar Yttersta domen slutet på en cykel, möjligheten till förändring och en tid av bedömning och självreflektion. Det är en påminnelse om att ta ansvar för våra handlingar och att välja vägen mot självförverkligande och mening.

Solen (XIX)

Solen-kortet i tarotleken är känt för att ha en positiv och strålande energi. Utsendet av Solen-kortet visar vanligtvis en stor, lysande solhuvud med strålar som strålar ut från den i alla riktningar. Solen är vanligtvis avbildad på en klarblå himmel och omgiven av grönskande natur och blommor.

Det finns en stark symbolisk betydelse bakom Solen-kortet. Innebörden av Solen-kortet handlar om frihet, glädje och framgång. Det symboliserar inre styrka, optimistiskt sinne och en känsla av att vara i harmoni med sig själv och världen runt omkring. Solen representerar även klarhet, upplysning och uppvaknande.

Solen-kortet kan vara en påminnelse om att när vi fokuserar på vårt sanna jag och följer vår inre glädje, kommer vi att möta framgång och positiva resultat. Det kan också ses som en påminnelse om att vi har kraften att skapa vår egen lycka och att vi har möjlighet att lysa starkt och sprida vår positiva energi till andra.

Ibland kan Solen-kortet också indikera att det kan vara bra att vara medveten om vår egen ego och undvika att bli för självabsorberade eller arroganta. Solskenet representerar vår egen sanna glöd och styrka, men vi bör också vara medvetna om att dela den med andra och vara ödmjuka inför andras strålande ljus.

Månen (XVIII)

The Moon i tarot representerar både utsendet och innerbördet av månen. Kortet visar en mörk natt med en stor och strålande fullmåne på himlen. Månen kastar sitt ljus över en landskap som kan vara både lugnt och mystiskt. Det finns vanligtvis vatten i förgrunden och en kräfta, som symboliserar känslomässiga och undermedvetna krafter.

Det finns också två hundar som tittar upp mot månen, en vit och en svart. De representerar de dualistiska krafterna i vår inre värld – dag och natt, ljus och mörker, medvetande och undermedvetande. Ibland visas även en väg som går mellan två torn, vilket kan indikera ett val eller en resa genom okända territorier.

Innerbörden av Månen i tarot är kopplad till vår undermedvetna, intuition, irrationella rädslor och oklara känslor. Kortet kan indikera osäkerhet och förvirring, samt behovet av att utforska våra djupare känslor och övervinna våra inre hinder.

Månen påvisar även den dolda sidan av saker och ting, de gömda sanningarna och osäkerheten. Det kan symbolisera en tid av förändring och osäkerhet på vår väg framåt. Kortet påminner oss om att vi behöver lita på vår intuition och våra känslor för att navigera genom osäkerheten och ge oss vägledning.

I sin helhet utstrålar Månen i tarot både skönhet och mystik, samtidigt som den belyser behovet av att utforska vår inre värld och lita på vår intuition. Det symboliserar en resa till det okända och behovet av att övervinna våra rädslor och osäkerheter för att uppnå klarhet och balans i våra liv.

Stjärnan (XVII)

Stjärnan i tarot är en kort som vanligtvis representerar hopp, inspiration och inre frid. Utsendet av kortet visar en naken kvinna som står vid vattnet, med en fot i vattnet och den andra på land. Hon häller vatten från två kannor i floden och det bildar ett flöde av vatten som droppar ner i vattnet och på marken framför henne. Ovanför henne finns en stor och lysande stjärna på en himmel som är fylld av mindre stjärnor.

Stjärnan symboliserar förnyelse och ljus, och den ger hopp och förtroende för att följa sina drömmar och mål. Kvinnan på kortet representerar renhet och självkärlek. Hon symboliserar en stark förbindelse med sin andliga sida och inre vägledning. Kannorna hon använder för att hälla vatten symboliserar en fysisk och emotionell energi som strömmar genom oss och ger näring åt våra inre och yttre världar.

Innerbörden av kortet Stjärnan handlar om att återfå hoppet och optimismen efter en svår tid eller ett trauma. Det är en påminnelse om att även i mörkaste stunderna finns det alltid ett ljus som leder oss framåt. Stjärnan uppmanar oss att tro på oss själva och våra drömmar, och att vara öppna för de möjligheter som livet har att erbjuda. Genom att förbli trofast mot våra egna önskningar och följa vår egen stjärna kan vi hitta inre frid och uppnå våra mål.