Yttersta domen (XX)

Yttersta domen, även känd som den sista domen, är kort nummer 20 i tarotkortleken. Det är ett kraftfullt och symboliskt kort som representerar slutet på en cykel och födelsen av en ny tid.

I utsendet av Yttersta domen ser vi en central figur, ofta föreställd som en ängel eller Kristus, stående på en molnformation och blåsande i en trumpet. Ängeln är omgiven av människor som reser sig upp från sina gravar och är klädda i vitt, vilket symboliserar renhet och förnyelse. Där finns också vatten som representerar emotionell renhet och berg som symboliserar stadighet.

Innerbörden av Yttersta domen handlar om en tid av bedömning och förändring. Det representerar en avgörande punkt då vi står inför våra handlingar och val i livet. Kortet signalerar att det är dags att ta ansvar för våra handlingar och att ställas till svars för dem. Det kan vara en tid av självreflektion och att värdera våra framsteg, våra relationer och vårt självförverkligande.

Yttersta domen innebär också en frigörelse, en möjlighet till förnyelse och en påminnelse om att det finns en större mening med livet. Det är en tid när vi kan släppa taget om det som inte längre tjänar oss och blicka framåt mot en ny framtid och en ny början. Kortet uppmuntrar oss att vara sanna mot oss själva och att göra de nödvändiga förändringarna för att leva mer autentiska och meningsfulla liv.

Sammanfattningsvis representerar Yttersta domen slutet på en cykel, möjligheten till förändring och en tid av bedömning och självreflektion. Det är en påminnelse om att ta ansvar för våra handlingar och att välja vägen mot självförverkligande och mening.