Världen (XXI)

I tarotkortsystemet representerar (XXI) Världen det sista kortet i stora arkanan. Utsendet av (XXI) Världen visar en naken kvinnlig figur, ofta omgiven av en grönskande krans, som står med en fot på land och en fot i vattnet. Hon håller två stavar i sina händer och bär även ibland en mantel som är prydd med blommor och löv.

Innerbörden av (XXI) Världen i tarot är en symbol för fulländning, avslutning och harmoni. Kortet representerar att man når sin fulla potential, där alla bitar i ens liv har fallit på plats och man känner en inre balans. Det kan också symbolisera att man har uppnått sina mål och att man är fri från begränsningar och hindringar.

(21) Världen betonar även att man är i harmoni med omvärlden och allt omkring sig. Det representerar en känsla av samhörighet med universum och att man är i kontakt med sin andliga sida. Kortet kan indikera större livscykler och att man befinner sig i en övergångsfas där man är redo att ta emot nya möjligheter och utmaningar.