Annie

Jag tror att vi alla har medfödda gåvor. Precis som att vi kan lära oss att simma, kan vi lära och och utveckla vår mediala förmåga.

Vissa blir grymma på fjärilsim, andra är bäst på att crawla medans andra föredrar ryggsim.

Så har vi några som inte vågar stoppa ner tån i vattnet, och vet således inte vilken kapacitet/kaliber de besitter, för de vågar inte testa, eller utveckla sig.

Jag visste tidigt i livet att jag kan simma, men vågade inte stoppa i tån för att vattnet skrämde mig. Men med tiden blev jag modigare, och började utveckla mig själv, och öppnade upp och började upptäcka istället för att stänga ner.

Det gäller att hitta sin ”gren”, vad det är som var och en är bäst på. Inte minst viktigt att hitta vad det är vi tycker är roligast att använda sig av.

Jag får till mig bilder, känner, förnimmer och får budskap, som jag tolkar. Jag använder mig helst av tarotkort som ett komplement som gör det enkelt och snabbt att se och tolka budskap. Även pendel och änglakort är bra verktyg, men tarotkort tycker jag är starkare, tydligare och ligger mig
varmt om hjärtat. Så det är mitt första val när man råder via telefon.

Jag, precis som alla andra har en spirituell guid, som hjälper, stöttar förmedlar och kanaliserar. Jag har mött min Spirituella Guid, jag vet hur han ser ut. Jag vet hur jag ska få fatt i honom och ber om råd när det behövs. Han är min läromästare, och jag känner mig helt trygg.

Man blir aldrig färdiglärd, det gäller allt i livet inte bara andlighet. Jag har stort intresse av att hjälpa och vägleda personer som behöver guidning på vägen. Den största belöningen är när man får återkoppling från nöjd kund som har blivit hjälpt på rätt sätt. Jag hjälper även till med målsättningar. När hjärta och tankens kraft möts, sker magin 😉

Jag har starkt intresse för astrologi och tolkar in de energier som påverkar vårt dagliga liv. Tyder vad det är som påverkar oss för att ha koll på när det är gynnsammast att till exempel skriva det där kontraktet, eller inköpa den nya dyra datorn, ta ett snack med chefen etc. Även numerologi är ett verktyg som jag använder.

Något som jag just nu utvecklar är auratolkning. Spännande att lära mer om detta, så aurareading kommer säkerligen att bli ytterligare ett verktyg för mig så småningom.

Så med andra ord har vi alla massor av pusselbitar som vi bör hitta, och sedan sammanfoga, för däri får vi svaret. Vårt personliga porträtt.

Jag letar mina bitar, men hjälper även dig att hitta några av dina bitar, om du vill och behöver behöver vägledning. Frågar du mig så ska vi fortsätta leta bitar, förkovra oss, utvecklas och lära oss nytt varje dag, livet ut. Då blir vi vårt ”bästa jag”.

Kontakta mig gärna och tror att jag kan hjälpa dig på din väg.