Världen (XXI)

I tarotkortsystemet representerar (XXI) Världen det sista kortet i stora arkanan. Utsendet av (XXI) Världen visar en naken kvinnlig figur, ofta omgiven av en grönskande krans, som står med en fot på land och en fot i vattnet. Hon håller två stavar i sina händer och bär även ibland en mantel som är prydd med blommor och löv.

Innerbörden av (XXI) Världen i tarot är en symbol för fulländning, avslutning och harmoni. Kortet representerar att man når sin fulla potential, där alla bitar i ens liv har fallit på plats och man känner en inre balans. Det kan också symbolisera att man har uppnått sina mål och att man är fri från begränsningar och hindringar.

(21) Världen betonar även att man är i harmoni med omvärlden och allt omkring sig. Det representerar en känsla av samhörighet med universum och att man är i kontakt med sin andliga sida. Kortet kan indikera större livscykler och att man befinner sig i en övergångsfas där man är redo att ta emot nya möjligheter och utmaningar.

Yttersta domen (XX)

Yttersta domen, även känd som den sista domen, är kort nummer 20 i tarotkortleken. Det är ett kraftfullt och symboliskt kort som representerar slutet på en cykel och födelsen av en ny tid.

I utsendet av Yttersta domen ser vi en central figur, ofta föreställd som en ängel eller Kristus, stående på en molnformation och blåsande i en trumpet. Ängeln är omgiven av människor som reser sig upp från sina gravar och är klädda i vitt, vilket symboliserar renhet och förnyelse. Där finns också vatten som representerar emotionell renhet och berg som symboliserar stadighet.

Innerbörden av Yttersta domen handlar om en tid av bedömning och förändring. Det representerar en avgörande punkt då vi står inför våra handlingar och val i livet. Kortet signalerar att det är dags att ta ansvar för våra handlingar och att ställas till svars för dem. Det kan vara en tid av självreflektion och att värdera våra framsteg, våra relationer och vårt självförverkligande.

Yttersta domen innebär också en frigörelse, en möjlighet till förnyelse och en påminnelse om att det finns en större mening med livet. Det är en tid när vi kan släppa taget om det som inte längre tjänar oss och blicka framåt mot en ny framtid och en ny början. Kortet uppmuntrar oss att vara sanna mot oss själva och att göra de nödvändiga förändringarna för att leva mer autentiska och meningsfulla liv.

Sammanfattningsvis representerar Yttersta domen slutet på en cykel, möjligheten till förändring och en tid av bedömning och självreflektion. Det är en påminnelse om att ta ansvar för våra handlingar och att välja vägen mot självförverkligande och mening.

Solen (XIX)

Solen-kortet i tarotleken är känt för att ha en positiv och strålande energi. Utsendet av Solen-kortet visar vanligtvis en stor, lysande solhuvud med strålar som strålar ut från den i alla riktningar. Solen är vanligtvis avbildad på en klarblå himmel och omgiven av grönskande natur och blommor.

Det finns en stark symbolisk betydelse bakom Solen-kortet. Innebörden av Solen-kortet handlar om frihet, glädje och framgång. Det symboliserar inre styrka, optimistiskt sinne och en känsla av att vara i harmoni med sig själv och världen runt omkring. Solen representerar även klarhet, upplysning och uppvaknande.

Solen-kortet kan vara en påminnelse om att när vi fokuserar på vårt sanna jag och följer vår inre glädje, kommer vi att möta framgång och positiva resultat. Det kan också ses som en påminnelse om att vi har kraften att skapa vår egen lycka och att vi har möjlighet att lysa starkt och sprida vår positiva energi till andra.

Ibland kan Solen-kortet också indikera att det kan vara bra att vara medveten om vår egen ego och undvika att bli för självabsorberade eller arroganta. Solskenet representerar vår egen sanna glöd och styrka, men vi bör också vara medvetna om att dela den med andra och vara ödmjuka inför andras strålande ljus.

Månen (XVIII)

The Moon i tarot representerar både utsendet och innerbördet av månen. Kortet visar en mörk natt med en stor och strålande fullmåne på himlen. Månen kastar sitt ljus över en landskap som kan vara både lugnt och mystiskt. Det finns vanligtvis vatten i förgrunden och en kräfta, som symboliserar känslomässiga och undermedvetna krafter.

Det finns också två hundar som tittar upp mot månen, en vit och en svart. De representerar de dualistiska krafterna i vår inre värld – dag och natt, ljus och mörker, medvetande och undermedvetande. Ibland visas även en väg som går mellan två torn, vilket kan indikera ett val eller en resa genom okända territorier.

Innerbörden av Månen i tarot är kopplad till vår undermedvetna, intuition, irrationella rädslor och oklara känslor. Kortet kan indikera osäkerhet och förvirring, samt behovet av att utforska våra djupare känslor och övervinna våra inre hinder.

Månen påvisar även den dolda sidan av saker och ting, de gömda sanningarna och osäkerheten. Det kan symbolisera en tid av förändring och osäkerhet på vår väg framåt. Kortet påminner oss om att vi behöver lita på vår intuition och våra känslor för att navigera genom osäkerheten och ge oss vägledning.

I sin helhet utstrålar Månen i tarot både skönhet och mystik, samtidigt som den belyser behovet av att utforska vår inre värld och lita på vår intuition. Det symboliserar en resa till det okända och behovet av att övervinna våra rädslor och osäkerheter för att uppnå klarhet och balans i våra liv.

Stjärnan (XVII)

Stjärnan i tarot är en kort som vanligtvis representerar hopp, inspiration och inre frid. Utsendet av kortet visar en naken kvinna som står vid vattnet, med en fot i vattnet och den andra på land. Hon häller vatten från två kannor i floden och det bildar ett flöde av vatten som droppar ner i vattnet och på marken framför henne. Ovanför henne finns en stor och lysande stjärna på en himmel som är fylld av mindre stjärnor.

Stjärnan symboliserar förnyelse och ljus, och den ger hopp och förtroende för att följa sina drömmar och mål. Kvinnan på kortet representerar renhet och självkärlek. Hon symboliserar en stark förbindelse med sin andliga sida och inre vägledning. Kannorna hon använder för att hälla vatten symboliserar en fysisk och emotionell energi som strömmar genom oss och ger näring åt våra inre och yttre världar.

Innerbörden av kortet Stjärnan handlar om att återfå hoppet och optimismen efter en svår tid eller ett trauma. Det är en påminnelse om att även i mörkaste stunderna finns det alltid ett ljus som leder oss framåt. Stjärnan uppmanar oss att tro på oss själva och våra drömmar, och att vara öppna för de möjligheter som livet har att erbjuda. Genom att förbli trofast mot våra egna önskningar och följa vår egen stjärna kan vi hitta inre frid och uppnå våra mål.

Tornet (XVI)

Tornet i tarot är en av de mest intensiva och dynamiska korten i leken. Utsendemässigt på kortet kan man se ett torn som är övergivet och som slås av blixten. Det är en stark och dramatisk bild som utstrålar kaos och förstörelse.

I innerbördet representerar Tornet radikal förändring och obstruktion. Det symboliserar förstörelse av gamla strukturer, illusioner och falska tryggheter. Det kan också indikera att sanningen avslöjas, vilket kan vara skrämmande och chockerande för den som får budskapet.

Tornets budskap är att förändring ibland är nödvändigt för personlig tillväxt och utveckling, även om det kan vara smärtsamt och skakande. Det kan vara en påminnelse om att inte bli alltför fäst vid det förflutna eller att vara för rädd för förändring, eftersom det kan leda till nya möjligheter och ett bättre framtida.

Tornet kan också representera plötsliga förändringar eller kriser som inte kan undvikas. Det kan vara en påminnelse om att vara förberedd och att utveckla inre styrka och motståndskraft för att möta dessa utmaningar.

Sammanfattningsvis kan Tornet i tarot representera dramatiska förändringar och destruktiva händelser, men det kan också ge möjligheter till förnyelse och tillväxt. Det är ett kraftfullt kort som eggar till reflektion och styrka inför oväntade utmaningar i livet.

Djävulen (XV)

Djävulen-kortet i tarot, som vanligtvis numreras 15, har ett starkt och iögonfallande utseende. Det kan skilja sig något mellan olika tarotkortuppsättningar, men det finns några vanliga kännetecken som återkommer.

Utseendemässigt framställs Djävulen oftast som en manlig gestalt eller halvmänniska med en getskalle (bokstavligen en bogsönderskuren getskalle) med stora horn och djurlignande attribut. Han brukar vanligtvis vara naken eller iklädd endast en cape, och det kan finnas symboler av eld eller eldfacklor i bakgrunden. Hans ögon kan vara lysande och intensiva, och han kan ha en öppen mun som om han är beredd att uttala något.

Innerbörden och symbolismen av Djävulen-kortet i tarot är komplex och har flera tolkningar beroende på den kontext det visas i. I allmänhet representerar kortet makt, begär och instinkter. Det kan vara en påminnelse om behovet av att vara medveten om våra mest grundläggande och djupaste begär och hur vi påverkas och påverkar andra genom dem. Det kan också symbolisera beroende, besatthet, materia och vårt förhållande till materiella ägodelar.

Djävulen-kortet i tarot kan också stå för attityder eller situationer av kontroll, manipulation och okunskap. Det kan vara en påminnelse om farorna med att vara fångad i en negativ spiral av våra egna tankar, känslor och handlingar. Det kan också symbolisera den mörka sidan av människans natur och uppmana oss att utforska och försona oss med den för att uppnå personlig tillväxt och frigörelse.

Sammanfattningsvis har Djävulen-kortet i tarot en utseendemässig symbolism som betonar kraft och djurlighet, medan dess innerbörd handlar om makt, begär, beroende, kontroll och vår relation till materiella ägodelar.

Måttfullheten (XIV)

Måttfullheten i tarot representeras av en bild av en figura med en fot i vattnet och en fot på land, som häller vatten från en kopp till en annan. Figuren har en vinge på varje arm och anses vara en symbios av människa och ängel.

Utsendet av Måttfullheten i tarot är harmoniskt och balanserat. Figuren är klädd i vit klädsel, vilket symboliserar renhet och andlighet. Dess vingar representerar förmågan att balansera jordiska och andliga dimensioner.

Innerbörden av Måttfullheten handlar om att hitta harmoni och balans i alla aspekter av livet. Den står för måttlighet, självkontroll och harmonisk samverkan mellan motsatta krafter. Måttfullheten uppmanar till att ha en balanserad inställning till situationer och att undvika extremer.

Den symboliserar också förmågan att integrera motsatser och hitta det perfekta mellanläget. Måttfullheten uppmanar till att vara medveten om konsekvenserna av våra handlingar och att ta välgrundade beslut istället för att agera impulsivt.

Mentalt representerar Måttfullheten harmoni och balans mellan förnuft och känslor. Spirituellt står den för en högre form av medvetande och förmågan att hitta inre frid och själslig utveckling. I relationer symboliserar den att ha en harmonisk interaktion och att vara öppen för nya perspektiv.

Sammanfattningsvis står (14) Måttfullheten i tarot för harmoni, balans och självkontroll. Den uppmanar till att hitta och upprätthålla en balanserad inställning till livet, och att integrera motsatta krafter för att uppnå inre frid och harmoni.

Döden (XIII)

Döden i tarot, även känd som “Döden och Livets hjul”, är en av de mest kända och omskrivna korten i tarotleken. Dess utseende och symbolik förkroppsligar förändring, övergång och transformation.

Utsendet på kortet visar vanligtvis en skeletthäst eller en figurskepnad, ibland med en svart mantel, som rider fram över ett landskap eller förbi människor eller föremål. Kortet kan även visa symboler för förstörelse och avslut, såsom en solnedgång eller en rutten frukt.

Döden i tarot representerar dock inte nödvändigtvis en fysisk död, utan snarare ett slut på något gammalt för att ge plats åt något nytt. Det betonar förändring, omvandling och återfödelse. Det symboliserar att lämna gammalt bagage bakom sig, släppa taget om det som inte längre tjänar oss och öppna sig för nya möjligheter och erfarenheter.

Innerbörden av Döden i tarot handlar om att vara modig nog att möta förändringar och omvälvningar i livet. Det kan vara en påminnelse om att ingenting är evigt och att det är naturligt att saker och ting förändras och utvecklas över tid. Döden är en påminnelse om att vi behöver släppa taget om det som är förbi för att kunna öppna oss för det som väntar oss i framtiden.

Sammanfattningsvis är (13) Döden i tarot ett kort som förmedlar viktiga budskap om förändring, omvandling och övergång. Det symboliserar att släppa taget om det förflutna för att kunna omfamna det nya. Genom att möta förändringar modigt och öppet kan vi uppnå personlig tillväxt och transformation.

Den hängde mannen (XII)

Den hängde mannen är en av de mest ikoniska korten i Tarot-kortleken.

Utsendet av kortet visar en man som hänger upp och ner från ett träd eller en gren. Han är vanligtvis omgiven av en ljus halo som symboliserar upplysning och andlig insikt. Mannens händer är bundna bakom ryggen och hans ben är ofta korsade i en uppochned position. En fot är ofta bunden vid trädet eller grenen, medan den andra foten är böjd i en avslappnad position.

Inre betydelsen av (12) Den hängde mannen är komplex och symbolisk. Kortet representerar vanligtvis situationer där man kan känna sig fast eller begränsad på något sätt. Det kan handla om att behöva släppa taget om kontroll och acceptera det som är utan att kämpa emot. Den hängde mannen uppmanar till att se saker från ett annat perspektiv och att vara villig att offra något för att få andlig insikt och utveckling.

Det kan också betyda att man befinner sig i en period av övergång eller förändring, där man är tvungen att stanna upp och reflektera över livets prioriteringar och värderingar. Kortet belyser behovet av att släppa taget om gamla tankemönster eller vanor som inte längre är användbara eller gynnsamma.

Generellt symboliserar (12) Den hängde mannen en tid av tystnad, självreflektion och acceptans av det som är. Det är ett kort som uppmanar till tålamod, tillit och att vara öppen för nya perspektiv och möjligheter.