Styrkan (XI)

Styrkan i tarot är en av de 22 stora arkana-korten i tarotkortleken. Kortet Styrkan visar vanligtvis en kvinna som håller ett lejon under kontroll. Hon har en orosymbol över huvudet och en krans av blommor runt hennes hår.

Utsendet av Styrkan-kortet är levande och dynamiskt. Kvinnan är vanligtvis klädd i ljusa, levande färger som symboliserar energi och vitalitet. Hon utstrålar självsäkerhet och kraft. Kvinnan kan ses som symbolisk för våra inre krafter och självständighet.

Innerbörden av Styrkan-kortet är kopplat till inre styrka, mod och självkontroll. Hon representerar den inre kraften vi har för att kontrollera våra instinkter, övervinna hinder och ta kontroll över våra liv. Kortet talar om att ha förtroende för sig själv och påvisa självkontroll och mod i stunder av svårigheter.

Styrkans kort handlar också om att ha modet att visa sin sårbarhet och hantera sina rädslor. Det betonar behovet av att hitta balans mellan kraft och medkänsla, att använda våra resurser på ett fördelaktigt sätt för att inte skada andra.

Sammanfattningsvis symboliserar Styrkan i tarot både yttre och inre styrka. Det betonar att vi har förmågan att övervinna hinder och kontrollera våra liv genom mod, självkontroll och medkänsla.

Ödeshjulet (X)

Ödeshjulet, även känt som “The Wheel of Fortune” på engelska, är ett av de mest symboliska korten i tarotleken. Det består av en rund skiva eller hjul som innefattar olika symboler och figurer.

Utsendet av Ödeshjulet kan variera något beroende på tarotleken, men vanligtvis avbildas det som ett stort, roterande hjul med åtta eller tolv sektioner. Hjulet är ofta placerat mellan två pelare, och dessa symboliserar de motsatsverkande krafterna i världen, såsom dag och natt, lycka och olycka, framgång och motgång.

På hjulets olika sektioner kan det finnas olika symboler och figurer. Vanliga motiv kan inkludera djur som en orm, en örn, en lejonmask och en tystlåten figur. Dessa symboliserar olika aspekter av livet och världen.

Innerbörden av Ödeshjulet är starkt kopplad till idén om karma och att inget varaktigt varar för evigt. Kortet representerar cykliska förändringar och svängningar i livet. Det kan tolkas som att man befinner sig i en period av förändring eller att man är på vippen till en ny fas i livet.

Ödeshjulet påminner oss om att allt förändras och att ingenting är konstant. Det kan också vara en påminnelse om att man inte kan kontrollera allt som händer och att man bör acceptera det som kommer. Kortet uppmanar oss att vara flexibla och anpassningsbara för att hantera de utmaningar som kan komma vår väg.

Sammanfattningsvis kan man säga att Ödeshjulet i tarot både visuellt och symboliskt representerar de cykliska förändringarna i livet och uppmanar oss att vara öppna för förändring och att anpassa oss till de svängningar som sker i vår tillvaro.

Eremiten (IX)

Utsendet av Eremiten i tarot är vanligtvis en äldre man som står ensam på en bergstopp, klädd i en lång, grå mantel. Han har ett långt skägg och håret i en tofs eller fläta. Han håller i en lanterna framför sig, vars ljus strålar genom mörkret.

Innerbörden av Eremiten är lugn, introspektion och visdom. Symboliskt representerar han sökandet efter sanning, inre insikt och självkännedom. Genom att belysa sin omgivning med sin lanterna symboliserar Eremiten även guidning och vägledning för andra. Han betonar behovet av att vända inåt, att göra reflektion och att hitta svar och lösningar inom oss själva. Eremiten är ofta förknippad med tid för ensamhet och kontemplation, och uppmanar oss att dra oss tillbaka från världen för att hitta vår egen inre sanning och väg.

Eremitens energi ger oss möjlighet att upptäcka vår egen inre kraft, att lyssna på vår intuition och att hitta en inre balans. Han representerar den visdom som kommer med åldern och erfarenheten, och uppmuntrar oss att lyssna på vår inre röst och vara noga med självreflektion. Eremiten kan också peka på behovet av mentor eller vägledning för att navigera genom livets utmaningar och komma närmare vårt sanna jag.

Rättvisan (VIII)

Tarotkortet (8) Rättvisan representerar en kvinna som sitter på en tron. Hon är klädd i kläder som symboliserar rättvisa och balans, vanligtvis en klänning i olika färger. Hon håller oftast ett svärd i ena handen, medan den andra handen är utsträckt och balanserar en våg.

Utsendet på kortet visar en klar och bestämd blick hos kvinnan, vilket symboliserar att hon ser och bedömer situationer med objektivitet och noggrannhet. Hennes kroppsspråk är ofta stabilt och elegant, vilket ger en känsla av trygghet och balans.

Inom tarotsymboliken representerar Rättvisan själva rättvisan och rättvisa bedömningar. Kortet kan indikera att rättvisa eller rättvisa beslut kommer att ske i ens liv. Det kan också tyda på att man behöver balansera olika aspekter av sitt liv eller fatta beslut med integritet och objektivitet.

Innerbörden av detta kort är att vara ärlig, rättvis och balanserad i sitt agerande. Det handlar om att fatta beslut utifrån sanning och integritet snarare än att bli påverkad av känslor eller partiskhet. Det är också en påminnelse om att vara medveten om konsekvenserna av ens handlingar och att vara ansvarig för sina val.

I större sammanhang kan Rättvisan indikera att en rättsprocess eller juridiska frågor kommer att spela en roll i ens liv. Det kan också visa på behovet av att finna balans mellan olika aspekter av ens liv, såsom arbete och familj, eller mellan förnuft och känsla.

Vagnen (VII)

Vagnen i tarot är en kraftfull symbol för rörelse, framsteg och kontroll. Utsendet av Vagnen visar en manlig figur, vanligtvis med en krona på huvudet och klädd i kungliga eller militära kläder. Han sitter i en vagn som dras av två ståtliga hästar, ofta av olika färger eller på annat sätt kontrasterande.

Vagnens innerbörd är förknippad med förflyttning och framgång. Det är ett kort som indikerar att du har kontrollen över ditt liv och att du tar dig framåt i rätt riktning. Det symboliserar också beslutsamhet och vilja att övervinna hinder och utmaningar på vägen.

Vagnen är också en symbol för balans och harmoni. De två hästarna, som representerar dina motstridiga krafter eller impulser, behöver styras på ett sätt som skapar en harmonisk och balanserad framfart.

I tarotläsningar kan Vagnen indikera att det är dags att följa dina drömmar och visioner med en stark vilja och beslutsamhet. Det kan uppmana dig att fortsätta framåt oavsett hinder eller motgångar och att inte låta något stoppa dig på vägen till dina mål. Kortet ger dig också en påminnelse om att du har förmågan att skapa din egen framgång genom att ta kontroll över ditt liv och ta ansvar för dina handlingar.

De älskande (VI)

De älskande i Tarot är den sjätte kortet i den stora arkanan och representerar kärlek, partnerskap och balans. Utsendet på kortet visar vanligtvis en man och en kvinna, ibland omfamnande varandra eller med en kärlekssymbol som sveper runt dem.

På kortet kan man se två figurer som står bredvid varandra, ofta avbildade som Adam och Eva. De är nakna och ser ut att vara mycket attraktiva och harmoniska. Deras kroppsspråk är öppet och inbjudande, vilket visar på ömsesidig attraktion och förtroende.

Det finns vanligtvis utsmyckningar i bakgrunden såsom en vacker trädgård, berg, blommor eller en ängel som svävar ovanför dem. Dessa symboler representerar kärlekens vackra och naturliga kraft.

Innerbördet av De älskande i Tarot handlar om att hitta och uppleva kärlek på ett djupare och mer meningsfullt sätt. Det kan symbolisera en partner eller en själslig följeslagare som du är bestämd att möta och dela ditt liv med. Kortet indikerar också att valet av en partner är viktigt och bör ske med noggrannhet och ärlighet.

Det betonar också behovet av att finna balans och harmoni i ditt kärleksliv. Det kan handla om att hitta en balans mellan dina fysiska önskningar och ditt emotionella behov eller att skapa en harmonisk relation mellan två personer med olika egenskaper eller mål.

De älskande kan också symbolisera valet mellan rätt och fel, eller mellan olika möjligheter i livet. Det kan uppmana dig att lyssna på ditt hjärta och följa dina innersta känslor och intuition. Det är ett kort som påminner oss om kärlekens och relationens helande kraft och förmågan att förena och förlänga livet.

Översteprästen/Påven (V)

I tarotkortleken representeras översteprästen/påven av kortet nummer 5. Utsendet på kortet varierar beroende på tarotdeck, men vanligtvis porträtteras översteprästen/påven som en äldre man med grått eller vitt hår och skägg. Han bär ofta en prästkåpa eller påverklädsel och har en kanske något allvarlig eller sträng ansiktsuttryck.

Den inre betydelsen av översteprästen/påven i tarot är kopplad till andlighet, visdom och auktoritet. Kortet symboliserar att vara en förmedlare mellan det gudomliga och det jordiska, och representerar kunskap, moraliska värderingar och etik. Översteprästen/påven representerar också tradition, strukturer och regler, och kan indikera behovet av att följa etablerade normer och principer.

Kortet kan också indikera att det finns någon form av auktoritet eller andlig guidning som påverkar ditt liv för närvarande. Det kan vara en mentor, en lärare eller en person med stor visdom och erfarenhet. Att dra översteprästen/påven i en tarotläsning kan innebära att det är dags att lyssna på din inre röst och följa din intuition, eller att söka efter svar och vägledning genom meditation eller andliga övningar.

Sammanfattningsvis representerar översteprästen/påven i tarot både utsendet och innehållet av en vis, andlig auktoritet som kan ge guidance och vägledning på din spirituella resa. Kortet betonar vikten av att följa etablerade principer och värderingar, samtidigt som det erbjuder möjligheten att söka tröst och visdom från den gömda kunskapen inom dig själv och det andliga.

Kejsaren (IV)

Kejsaren i tarot är en mäktig och auktoritär figur som sitter på en sten tron. Han framstår som en äldre man med grått hår och skägg, vilket ger honom en klok och erfaren utstrålning. Han bär ofta en krona som symboliserar hans ledarskap och auktoritet.

Kejsarens klädsel består vanligtvis av en röd mantel, vilket indikerar hans passion och energi för att styra och kontrollera. Han sitter upprätt och fast på tronen, symboliserande stabilitet och styrka. I ena handen håller han ofta en glob som representerar hans makt och kontroll över världen omkring honom.

Den djupare betydelsen av Kejsaren i tarot handlar om struktur, kontroll och disciplin. Han står för ordning och organiserar med hjälp av fasta regler och system. Kejsaren representerar auktoritet och styrka, och förkroppsligar den manliga principen inom tarotkorten.

Kejsaren symboliserar också beskydd och trygghet. Han förmedlar en känsla av stabilitet och säkerhet, och kan indikera att det är dags att ta kontroll över sitt eget liv och fatta ansvarsfulla beslut. Kejsaren tar hand om sina medmänniskor och ser till deras välbefinnande, vilket kan tyda på behovet av att vara mer närvarande och omsorgsfull gentemot andra.

Sammanfattningsvis representerar Kejsaren i tarot auktoritet, ledarskap och struktur. Han påminner oss om att vara disciplinerade och ansvarsfulla i våra handlingar och beslut. Han erbjuder trygghet och säkerhet samtidigt som han uppmuntrar oss att ta kontroll över våra liv och skapa ordning och stabilitet.

Kejsarinnan (III)

Kejsarinnan är den tredje arketypen i tarotkortleken. Utseendemässigt framställs hon vanligtvis som en mogen kvinna med en krona av tolv stjärnor, vilket representerar hennes koppling till himlen och universell visdom. Hon bär en klänning i färgen blå, som symboliserar hennes emotionella och intuitiva natur.

Kejsarinnan är en kraftfull symbol för femininitet och moderlighet. Hon står för kärlek, skapande och födelse. I sitt inre är hon fylld av kärlek och medkänsla, och hon har förmågan att ge näring till andra människor och idéer. Hon representerar också fertilitet och förbindelsen med naturen.

Kejsarinnan är också en symbol för överflöd och välstånd. Hon är associerad med rikedom, lyx och materiell framgång. Hennes energi är mycket näringsrik och närvarande, och hon uppmanar oss att följa våra drömmar och mål med förtröstan och tillit.

På ett andligt plan representerar Kejsarinnan föreningen av det maskulina och feminina. Hon visar att båda aspekterna behövs för att uppnå balans och harmoni. Hon uppmanar oss att omfamna vår inre kreativa kraft och att vara medvetna om våra känslor och intuition.

Sammanfattningsvis är Kejsarinnan en bild av en mäktig och näringsrik kvinna som personifierar kärlek, skapande och överflöd. Hon påminner oss om vikten av att omfamna vårt inre och att ge näring till oss själva och andra för att uppnå balans och framgång.

Prästinnan/Påvinnan (II)

Prästinnan eller Påvinnan (även känd som den Högsta Prästinnan) är ett av de största arkana korten i tarot. Utsendet på kortet kan variera något beroende på vilken tarotlek som används, men det finns några gemensamma teman och symboler som kan förväntas.

Utsendet på Prästinnan/Påvinnan är vanligtvis att vi ser en kvinna som sitter på en tron med en hög ryggstöd. Hon håller vanligtvis ett bokrulle eller en bok i sin hand och har ofta en slöja som täcker hennes huvud eller hår. Hon kan också ha en krona eller diadem på huvudet och en symbolisk medaljong runt halsen. Hon är vanligtvis klädd i en lång, flödande klänning som ofta har symboliska mönster eller broderier.

Innerbörden av Prästinnan/Påvinnan är fylld av mystik och andlighet. Hon representerar djupet av vår egen inre visdom och intuition. Hon är den som vägleder oss genom tystnad och meditation, och hjälper oss att komma i kontakt med vårt inre jag och våra djupaste själsliga behov.

Prästinnan/Påvinnan symboliserar även balans och harmoni mellan motsatta krafter – den feminina och den maskulina, det rationella och det kreativa, det medvetna och det omedvetna. Hon är en symbol för stillhet och introspektion. Hon är den som bär på kunskap och erfarenhet och kan vara en mentor och lärare för oss i tarotens värld.

Genom att möta Prästinnan/Påvinnan uppmanas vi att stanna upp och lyssna inåt. Hon påminner oss om vikten av att följa vårt hjärta och våra instinkter, och den kraft som kan finnas inom oss om vi lär oss att lita på vår egen inre röst och intuition.

Sammanfattningsvis är Prästinnan/Påvinnan i tarot både vacker och mystisk, och bär med sig en djup andlig och andlig betydelse. Hon är en symbol för visdom, intuition och inre balans, och uppmanar oss att lyssna till vårt inre och förstå våra egna sanningar och behov.