Vad kan du förvänta dig av maj…

Nu går vi mot slutet av april, och maj står för dörren. 

Maj förutspås att bli en månad med både toppar och dalar. Så det är i första hand 3 saker som du bör ha med dig, och påminnas om varje dag. 

-Expansion.

-Ökad medvetenhet.

-Se saker och ting från ett större perspektiv, var framtidsfokuserad. 

I maj är det bra om du inte ser saker och ting från ett grodperspektiv. Försök att se några steg till, med andra ord ta ett mer långsiktigt perspektiv.  

Der är mycket som kommer att förändras, så var beredd på expansion, att växa, lära och se saker och ting från ett större perspektiv. 

Försök att  vara flexibel, att följa med i svängningarna som kommer. Du kan likna maj med vågor som slår in över en strand, Vågorna slår in och det bli ett överflöd, och vågorna försvinner och det blir ett tomrum. Så kommer månaden att kännas, så var flexibel och flyt med, det är ingen ide att sträva emot, du kommer bara trötta ut dig till ingen nytta alls. 

Så var förändringsbenägen, se framåt i ett större perspektiv, alltså se hela havet, inte bara på vågen. Och var medveten om vad det är som händer. 

Annie