Ditt personliga mandala

Vi har alla en egen personlig mandala. Det är ditt ”birthday Chart” (horoskopdiagram) jag tänker på. När man pratar om det så kallar man det helt enkelt ”chart”, jag tror inte att det finns något korrekt svensk ord för det, så vi använder det engelska ordet, chart,  här.

Finns likheter med våra astrologiska födelsediagram, stjärnor och planeters position skapar mönster.

Som jag ser det, så är ditt personliga chart  den perfekta tidpunkt som själen väljer för att bli återfödd. 

Den perfekta tidpunkt då stjärnor och planeter står i precis rätt position för att vi ska födas med de förutsättningar som vi ska ha. Vårt personliga födesechart är vårt kosmiska avtryck, ja som ett fingeravtryck eller DNA kan man säga. 

Så här kan ett chart se ut, och att utgå från det och skapa din egen mandala i färger och former du gillar kan vara kul att testa. Låt fantasin flöda, gör om tills du känner att du är nöjd.

I våra Chart kan vi tolka vart vi har lätt att fasta, utmaningar och svårigheter, och det har vi alla, det finns inget Chart som inte har utmaningar. 

Man kan likna det personliga  chartet med ett sjökort, om vi använder det rätt så vet vi var vi ska undvika att gå på grund, helt enkelt genom att medvetet välja en väg runt hinder istället för att stånga pannan blodig mot det. Det handlar om att se och förstå utmaningarna. 

Man kan även se vilka livlinor vi har samt våra styrkor, och på så sätt förstå vilka positiva förutsättningar vi har.  Om vi kan förlika oss med det och se det som sanningen för vårt öde så kan det hjälpa oss att öppna upp vår verkliga potential.

Det finns många olika “skolor” av astrologi. Den astrologi jag är dedikerad till är “Evolution Astrology” och är avvikande från den mer vanliga, stelbenta tolkningen. Så den finns en mycket mer själslig tolkning här. Själens astrologi helt enkelt. 

Du kan till och med utläsa från ditt chart var din själ kommer ifrån, och vart den ska. Fantastiskt, eller hur. 

Så ditt chart är din personliga Mandala. Jag ska delta i en kurs där vi ska måla våra mandala, men det kan du själv göra utan att gå någon kurs. 

Gå till exempel in på astro.com och fyll i dina födelse uppgifter, helst även tidpunkt, så får du ditt personliga födeslediagram. Printa ut det, och måla det, fyll det med dina egna färger och se det som ditt universella fingeravtryck.

Annie ♡