Bli spådd i tarot.

Att bli spådd i tarot är ett bra sätt att få klarhet i din framtid. Vad du behöver veta, och vilka val du har -och vad de val kan leda till.

Att bli spådd med hjälp av tarotkort är ett gammalt bepröva sätt att få klarhet i det som du vill veta. Tarot korten kan inte göra din framtid, det är inte Alladins lampa vi pratar om här. Utan ett hjälpmedel, vägledning för att se det du själv inte ser, än.

Tarotkort har mängder av symboliska betydelser. Och beroende på hur korten faller ut, vilka de hamnar bredvid och vad själva frågeställningen är så är ett kort inte samma för två olika personer. Det är som ett pussel. Eller kanske snarare ett kalejdoskop det handlar om hur bitarna faller ut så att man får en tydlig bild av vad som försiggår.

Att få fatt på en duktig tarot -tolkare är otroligt viktigt. För alla kan inte måla en tavla bara för att de har en målarduk, penslar och färg. Det handlar om kunskap och talang. Likväl som en medial förmåga att kunna kanalisera de andliga budskapen, som faktiskt talar genom korten.

Man kan ställa frågor både kortsiktigt, och långsiktigt. det kan vara en specifik fråga. Eller om hur till exempel kommande år kommer att bli.

Annie