Tarot tricks

Det finns en del Tarot tricks som du lätt kan testa själv. Om hur en viss situation kommer att bli, vad du behöver veta eller hur du ska gå tillväga.

Det finns en mängd olika sätt att tolka och tyda tarot korten. Man kan dra enstaka kort, eller lägga olika system. Alla har olika favorit sätt för att få fram de svar man söker efter.

  1. Blanda leken och leta upp Narren.De 2 närmsta korten runt honom visar hur ska hantera situation/utgången.

2) Söker du andlig klarhet? blanda leken och leta upp Eremiten. Korten närmast honom bringar upplysning.

3) Går du igenom en livsförändring nu? Blanda leken, och leta upp Universum /Världen.Korten närmast henne visar hur ditt nästa kapitel kommer att bli.

Lycka till, Annie